Ochrana osobních údajů

společnosti Phoenix Division Group s.r.o.
Masarykova 549/32
Hořovice 267 61

PHOENIX DIVISION GROUP s.r.o. se sídlem Masarykova 549/32, 268 01 Hořovice, IČO: 29106354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286710 věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost a tímto Vás seznamuje se zásadami, jimiž se řídí při jejich zpracování
Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, jež nám předáte za účelem plnění objednávky anebo za účelem dalšího kontaktování.Zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a Váš kontakt na sociálních sítích;
 • údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích;
 • údaje o Vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

Proč osobní údaje zpracováváme?

Jestliže u nás nakoupíte, používáme Vaše osobní údaje, abychom vyřídili Vaši objednávku, chránili svá práva a plnili zákonné povinnosti. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s Vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo Váš souhlas.

Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte a vyplníte potřebné údaje, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem vyřízení Vaší objednávky Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž Vaše nastavení.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

Tyto údaje použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu,
 • abychom s Vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na odeslání zboží;
 • pro potřeby platby za zboží;
 • pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim přepravním partnerům;
 • v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru;

Doba uchování osobních údajů

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí lhůty a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana našich práv a kontrola řádného poskytování našich služeb. Dále jsme povinni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu stanovenou daňovými předpisy a předpisy o předpisy o účetnictví, a to za účelem plnění právních povinností tato doba standardně činí 10 let.

Předávání osobních údajů

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě Vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění přepravy a dalších náležitostí Vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů.

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je:

Dodavatel IT služeb: BaKa s.r.o., Tyršova 483/14, 268 01 Hořovice, IČ:27065367

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 26087961

Vaše práva

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

S jakoukoliv žádostí ohledně osobních údajů se na nás obraťte na adrese: Masarykova 549/32, 268n 01 Hořovice

Případně můžete uplatnit stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Cookies a podobné soubory

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení jsou uloženy malé soubory (pro zjednodušení dále jen „cookies“), jež můžeme následně i číst. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Některé cookies jsou do Vašeho zařízení ukládány přímo naším webem. Tyto cookies našemu webu pomáhají identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami a při opětovných návštěvách zajistit správnou funkcionalitu stránek. Cookies mohou zajišťovat bezpečnost našeho webu a evidovat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti webu. Vypnutí těchto cookies může mít negativní dopad na fungování našeho webu.

Dále do Vašeho zařízení cookies, která umožňují:

 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
 • přizpůsobovat pro obsah webu, například zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli;
 • uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
 • sběr údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;

Kromě cookies zpracováváme i následující osobní údaje:

 • IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web .

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 12 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 38 měsíců. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče.