Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Níže uvedený Reklamační řád platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.zdrave-caje-hannasaki.cz a vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Vznikne-li na zboží dodaném přes internetový obchod www.zdrave-caje-hannasaki.cz reklamační důvod, může Kupující uplatnit reklamaci písemně nebo elektronicky.

Uplatnění reklamace

 • Reklamace musí být uplatněna ve lhůtě 2 dnů v případě poškození zboží při přepravě a ve lhůtě 30 dní v ostatních případech.
 • Reklamace musí být oznámena písemně na poštovní adrese:
  Phoenix Division s.r.o., Masarykova 549, Hořovice 268 01 nebo na elektronické adrese: a.schulze@phoenixdivision.cz
 • Oznámení o reklamaci musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady nebo důvod reklamace a odhadovanou výši škody.
 • Kupující je povinen předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Vyřízení reklamace

 • Reklamace bude vyřízena až po obdržení výše požadovaných podkladů a informací, veškerého reklamovaného zboží a původních daňových dokladů.
 • Doručení zboží na adresu Prodávajícího hradí Kupující.
 • V případě oprávněné reklamace poškozeného zboží je Kupujícímu částka za doručení uhrazena v plné výši, nejvýše však do výše obvyklých přepravních nákladů.
 • V případě vrácení poškozeného zboží toto nahrazuje Prodávající zbožím novým, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nedodal Kupující všechny podklady nutné k reklamaci a uvedené v tomto reklamačním řádu.
 • Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od doručovatele zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého během přepravy. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození dodaného zboží v zásilce. O případném poškození zboží je
 • Kupující povinen neprodleně informovat jak doručovatele, tak Prodávajícího, nejpozději však následující pracovní den po převzetí zásilky.
 • Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
 • Prodávající informuje Kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o následném postupu řešení reklamace.