Medicína třetího tisíciletí (4)

10.01. 2020 Přírodní medicína

Medicína třetího tisíciletí (4)

Léčení rakoviny se přes ujišťování Světové zdravotnické organizace vůbec nezdokonalilo. Spíše naopak. U dnešní generace mužů mezi 40 a 50 lety je třikrát! Vyšší výskyt rakoviny než u generace jejich dědečků. Nekouřící ženy téže generace mají rakovinu také častěji než jejich babičky a kuřačky dokonce šestkrát častěji! Všeobecně pak veškeré světové studie ukazují, že ve všech věkových skupinách se výskyt rakoviny zvyšuje. 

 

Například již v roce 1971 prezident Nixon vyhlásil důslednou vyhlazovací „válku rakovině“. Stála miliardy a každoročně od té doby oznamoval Národní ústav rakoviny veliké pokroky. A dnes, na začátku 21. století je jasné, že většina těchto prohlášení je falešná. Když se u vás v sedmdesátých letech objevila rakovina, měli jste všeobecně naději na vyléčení nižší než padesát k padesáti. Dnes je pořád ještě nižší než padesát k padesáti.

 

Zeptáte se, co je s těmi zázračnými moderními chemoterapeutiky, o kterých se téměř denně dovídáme ve sdělovacích prostředcích? Významný lékařský biostatistik Dr. Ulrich Abel věnoval celý rok tomu, aby analyzoval účinnost všech typů chemoterapie proti všem typům rakoviny epiteliálních buněk; tento typ rakoviny zaujímá veškeré běžné případy rakoviny a je odpovědný za 80 % úmrtí na rakovinu. Dr. Abel nenašel mnoho případů vyléčení. Namísto toho zjistil, že většina klinických pokusů uvádí úspěch tam, kde léčením bylo dosaženo zmenšení nádoru. A to jsou podklady, ze kterých vychází údaje ve sdělovacích prostředcích. Dr. Abel bohužel také zjistil, že zmenšení nádoru chemoterapií nádor nevyléčí – a to je skutečnost, kterou výzkumníci často zamlžují a kterou většina sdělovacích prostředků neuvede.

 

Nejdůležitější je, že po pečlivé revizi tisíců studií zjistil, že „u většiny případů rakoviny neexistuje žádný důkaz, že by léčení těmito látkami mělo jakýkoli pozitivní vliv na přežití anebo kvalitu života u pacienta s pokročilou chorobou.“ U většiny případů rakoviny je v době, kdy se rakovina prokáže, choroba již pokročilá.

 

Poslední hřebíček do rakve pochází od onkologů, kteří léčí své pacienty chemoterapií. Dr. Abel cituje lékaře, léčící rakovinu, jednoho po druhém a poukazuje na to, že mnozí z nich by odmítli chemoterapii, pokud by oni sami rakovinou onemocněli.

 

Úmrtí na rakovinu přibývá

Zbývá otázka kombinace chemoterapie s ozářením a operací. S lítostí vám musím sdělit, že tyto tři vyhlášené typy léčení rakoviny jsou jen o málo lepší než vůbec žádné jiné léčení. Vezměte si třeba rakovinu prsu. Zvýšený výskyt rakoviny prsu způsobil, že toto onemocnění je dnes třetí hlavní příčina úmrtí rakovinou. Jako odpověď na tento strašlivý příval a na zděšené výkřiky veřejnosti vyhlásil Národní ústav pro rakovinu, že se mu podařilo podstatně snížit úmrtnost na rakovinu prsu. Skutečnost je mnohem střízlivější. Za prvé, průmysl rakoviny – já tohle slovo používám záměrně – aby ospravedlnil mnohamiliardové výdaje způsobil to, že výraz „vyléčení“ byl nahrazen výrazem „přežití“. „Přežití“ znamená, že pacient žije 5 nebo více let poté, kdy u něho byla rakovina zjištěna.

 

Výzkumy ukazují, že rakovina prsu se nyní diagnostikuje mnohem dříve. Přitom to obvykle bývá pomalu rostoucí nádor, který se postupně vyvíjí až 20 let, než vás usmrtí. Jestliže se více případů diagnostikuje v časnějších stádiích vývoje, pak je jasné, že po prvních pěti letech bude ještě více pacientů naživu, ať byli nebo nebyli léčeni. Alarmující je též zjištění, že dnes umírá na rakovinu více mladých žen než kdykoli dříve.

 

Zvýšení míry úmrtnosti na rakovinu značí snížení míry vyléčení; to jednoznačně ukazuje, že běžné léčení rakoviny není účinné. Tato skutečnost by vás měla přesvědčit, že jediná rozumná odpověď je prevence. Profesor Lewis Thomas, ředitel nemocnice Sloana Ketteringa, říká: Nebojte se rakoviny, dejte tělu správnou výživu, tělesnou aktivitu a životní styl a ono odolá rakovině po celý život.

 

Osteoporóza je epidemická choroba

Paní Loře bylo 81 let, když uklouzla a upadla. Byl to lehký pád, kdy zdravá osoba by byla zas vyskočila. Ale paní Lora si zlomila pánevní kosti na třech místech. Je jedna z milionů, kteří mají osteoporózu, tj. chorobu, kdy se kosti oslabují a snadno lámou. Paní Lora měla ovšem štěstí. Léčil jí rozumný lékař, který namísto léků používal postup správné výživy a každodenního cvičení. Její pánev se rychle zahojila a kosti postupně zesílily. Osteoporóza zmizela prostě tím, že pacientčinu tělu se dostalo živin a aktivity, jaké potřebovalo. Dnes paní Lora podniká daleké cesty a nikdy neopomene své výživové dodatky a denní cviky.

 

Paní Margareta takové štěstí neměla. Byla nadaná koncertní houslistka a její vzpřímená postava, vysoká 173 cm, jejímu vystoupení dodávala elegance. Ale jen do jejích zhruba 50 let – tj. do doby, kdy se u ní začala projevovat osteoporóza. Páteř se jí zkřivila a zdeformovala tak strašlivě, až se jí žebra dotýkala pánve. Hrát na housle již nemohla. Nikdo jí však neporadil správnou výživu. Nikdo jí neporadil tělesná cvičení. Po létech bolesti a utišujících léků utrpěla spontánní, ničím nevyprovokovanou zlomeninu stehenní kosti. Její stav se prudce horšil a brzy nato zemřela. V té době měřila 137 cm.

 

Která z nich chcete být Vy? Lora nebo Margareta? Volba záleží jedině na vás. Dříve bývala osteoporóza málo běžná choroba. Dnes je nazývána „plíživá epidemie“. Každá druhá Američanka a každý čtvrtý Američan (Evropa je na tom stejně) ve stáří přes padesát let jsou dnes touto chorobou postiženi. Tito pacienti každoročně utrpí více než 2 miliony kostních zlomenin. Svou znehodnocenou výživou a sedavým způsobem života si to však všechno způsobujeme sami.

 

Potrava ovlivňuje vaše kosti

Složení vaší každodenní potravy má na vaše kosti veliký vliv. Tak například normální množství bílkovin neovlivňuje vápník v kostech, ale dnes je známo, že některé typy čistěných bílkovin vedou ke ztrátám vápníku. Především kasein, mléčný albumin a vaječný bílek, které se běžně používají v nápojích nahrazujících pevná jídla, mohou vážně vyčerpat vaše zásoby vápníku, pokud se užívají jako hlavní zdroj bílkovin ve vaší stravě. Také sůl vyloupí vápník z vašich kostí. Naše strava je přecpána dvacetinásobným množstvím soli, než jaké se objevuje v přirozené potravě; to je zároveň dvacetinásobné množství soli, než jaké je potřebné pro optimální udržení zdraví. Nadměrný přívod soli utlumí normální látkovou přeměnu vápníku velmi komplexními cestami, z nichž všechny působí krajně škodlivě na množství životních funkcí včetně regulace krevního tlaku a tvorby kostí. Zahoďte slánku a chipsy!

 

Tolik doporučované vlákniny jsou sice pro vaše zdraví nezbytné, ale mějte na paměti, že vysoký příjem vláknin sice nevyplení vaše kosti, ale zabrání vstřebání vápníku ze střeva. Jestli tedy požíváte vlákniny pro svoje zdraví – a to byste měli – vždycky si buďte vědomi, že tím zvyšujete nároky na vápník. A zelenina? Nejrůznější tabulky o zdrojích vápníku uvádějí špenát jako jeden z nejlepších, protože obsahuje 120 – 150 mg vápníku v běžné porci. Chyba! Špatně!! Omyl!!! Víme už 40 let, že špenát obsahuje také velké množství chemických látek zvaných oxaláty (šťavelany), které kompletně vyvážou vápník, takže se ho nemůže vstřebat ani miligram. Špenát je tedy z hlediska vápníku bezcenný. Mnohem lepší je zelí, kapusta, brokolice, salát, tmavá zelenina a zelené mořské řasy.

 

Mléko

Hlavní lékařská rada podávaná s velkou pompou a okázalostí za posledních 40 let byla: Pijte 2 velké sklenice mléka denně. Toto množství mléka obsahuje 600 mg vápníku, a co by mohlo být neškodnější než mléko – že? Chyba! Pro mnoho lidí lékařská rada pít pro prevenci osteoporózy a  pro získání vápníku mléko, je naprostý nesmysl. Ptáte se jak že to mohu vědět? Jednoduše. Po 40 letech prosazování spotřeby mléka se z osteoporózy stala epidemie. Mléko naprosto nefunguje. Zázračné ruce Přírody určily živočišné mléko specielně pro výživu novorozených živočichů, nikoli dospělých lidí. Jak stárneme, ztrácíme schopnost vytvářet enzym laktázu, která rozkládá cukr laktózu z mléka.

 

Mléko je na hony vzdáleno toho být neškodné, natož zdravé; naopak máme dnes spousty dokladů o tom, že mléko je pro naši výživu naprosto nevhodné. Tak např. Dr. Daniel Clamer z Harvardské lékařské fakulty ukázal, že čisté „zdravé“ mléko zvyšuje riziko rakoviny vaječníků u žen.  On i jiní výzkumní pracovníci nedávno publikovali podrobné studie o ženách ze 36 zemí, které ukazují, že galaktóza, složka laktózy, působí negativně na vaječníky, snižuje plodnost a může vyvolat vývojové defekty u dětí.

 

Růst pevných kostí

Zastaralé lékařské poučky tvrdí, že pro posílení kostí stačí jíst dostatek vápníku. Aby tuto pohádku udržely v našich srdcích a myslích, vynaložily farmaceutické společnosti a mléčný průmysl mnoho milionů dolarů – protože každoročně prodávají za mnoho miliard dolarů vápníkových pilulek a mléčných výrobků. Výsledek je, že se dnes konzumují tuny vápníkových pilulek, ale osteoporózy stále přibývá.  Vědecké důkazy totiž jednoznačně dokazují, že dodávání samotného vápníku nemá účinek. Důvod je jednoduchý – synergismus čili spolupůsobení. Nahrazování kterékoli jednotlivé živiny prostě nemůže působit ve složité biochemické komplexitě toho, co nazýváme lidskou bytostí. Živiny působí pouze ve vzájemné součinnosti s jinými živinami. Pro optimální součinnost musí být veškeré živiny, účastnící se určitého pochodu, přítomny ve vzájemně vyvážených množstvích. Přidáte-li ve velkém nadbytku jednu jedinou živinu jako např. vápník, pak po dlouhých měsících uvidíte jen nepatrný vzestup kostní hmoty. A nebude to normální ani zdravý vzestup. Uvidíte také zmnožení zvápenatělých plátů v cévách, chorobné zvápenatění měkkých tkání a značné zvýšení hladiny vápníku v moči.

 

Kompletní výživa, přivádějící každodenně veškeré potřebné živiny a umožňující jim účastnit se vzájemných reakcí, je jediná cesta k udržení optimálního zdraví. Při mnohonásobném nedostatku nejrůznějších živin, kterému vládní a lékařské autority dovolili vplížit se do naší výživy, není divu, že ztrácíme své kosti.

 

Životní styl ničí kosti

I kompletní výživa představuje teprve polovinu problému. Na osteoporóze, kterou jsme si způsobili sami, má přinejmenším stejný podíl jak chybná výživa, tak i nezdravý životní styl. Podívejme se teď na nejdůležitější faktory. Mírné požívání alkoholu, čímž se míní tak 2 dcl  vína, 0,5 l piva, nebo 50 ml tvrdého alkoholu denně, vaše kosti neovlivní. Ale nadměrný přívod alkoholu z nich nadělá vařené nudle. I mladí alkoholici mají těžké ztráty kostní hmoty.

 

Jiný důsledek pití alkoholu je, že alkohol vaše tělo okyselí. Jenže naše vysokotuková a vysoká cukrová dieta okyseluje ještě mnohem více. Proto je dnes velká většina z nás chronicky překyselena, takže vynakládáme každoročně velké sumy za antacida (prostředky proti překyselení). Antacida však obvykle obsahují hliník, který i v malém množství vyvolává velké ztráty kostní hmoty.  Acidóza (nadměrná kyselost krve) ničí kosti, protože tělo z nich musí krást alkalizující minerály (minerály vytvářející zásaditou reakci), aby se krev uchránila  před takovým překyselením, jež by poškodilo buňky.

 

Cvičte své kosti

Nejzávažnější problém životního stylu je zápecnické povalečství. To je pro kosti smrtící. Kosti se stále přetvářejí po celý život a přesně tím odpovídají na zátěže, kterým je určitá činnost vystavuje. Každoročně umírají miliony starých kostních buněk; aby se vytvořily nové buňky, které by je nahradily, kost potřebuje aktivitu, zátěž v každém mikroskopickém bodě své hmoty, kde vlákna a základní hmota kostí se spojují a kde vytvářejí odolnou architekturu spojů, mostů, trámků. Tlak na těchto místech vytváří zvláštní elektrochemické impulsy, nutné pro vznik a růst nových kostních buněk a kostí. Bez zátěže nejsou impulsy, bez impulsů není kost. Obvyklé léčení jen příliš dobře ilustruje, jak nedostatek zátěže a cviku ničí kost. Již od šedesátých let víme, že odsouzení ke klidu na lůžku může být smrtící. Už po 10 týdnech klidu na lůžku pacienti ztrácejí 20 – 30 % své kostní hmoty.

 

Lékaři však plně nedocenili (a četní dosud nedoceňují) naprostou nutnost denní zátěže a cvičení pro růst kostí, dokud Amerika nevyslala lidi do vesmíru. Třebaže tito mladí, mimořádně zdraví astronauté při pobytu na oběžné dráze šlapali cvičné bicykly, jejich kosti přímo tály. Šlapání bicyklů dělá divy pro oběhový systém, ale s výjimkou dlouhých kostí nohou nedělá nic pro zatížení kostry. Při všech ostatních aktivitách kosmonautů stav beztíže neposkytoval žádnou z potřebných zátěží kostní tkáně, potřebnou pro povzbuzení růstu nových kostních buněk.

 

Ohromný přísun informací, zdánlivě dokonalá realita a televizní obrazovky velikosti stěny, nás bude čím dál více svádět, abychom každou hodinku možné chůze strávili raději pozorováním malého světelného paprsku – ze své pohovky. Nejsem daleko od pravdy když tvrdím, že televize je hlavní příčinou osteoporózy a udělali si ji kompletně lidé sami.

 

Jízda na kole, běh, chůze ani aerobik to nespraví, protože přednostně zatěžují pouze dlouhé kosti nohou. Jiné knížky doporučují plavání, ale ani to bych nedělal. Expert v oblasti osteoporózy Dr. Robert Marcus z lékařské fakulty Stanfordské Univerzity říká, že plavání může být dobré pro funkce srdce a oběhu, ale není k ničemu jako ochrana kostí, protože neposkytuje dostatečnou zátěž.

 

Je třeba pohybovat určitou hmotností, určitým závažím, působit proti určité zátěži, ale nepotřebujete k tomu žádné fantastické vybavení. Vaše kostra nerozezná pozlacenou činku od cihly. Jestliže prostě zdvihnete třeba plechovku barvy z podlahy oběma rukama a zvednete ji nad hlavu, zapůsobí to příznivě na všechny důležité kosti ve vašem těle. Takové cviky určitě způsobí růst pevných kostí. Na světovém šampionátu vzpěračů-juniorů výzkumní pracovníci měřili pevnost kostí mladých vzpěračů ze 14 různých zemí a srovnávali ji se situací u zdravých lidí, kteří nevzpírali. Kosti vzpěračů byly v průměru o 46 % hustší a o 50 % pevnější. Nejnovější studie potvrzují, že zátěžová cvičení zvrátila postup osteoporózy.

Zpracováno pomocí knihy Michaela Colgana, Nová výživa, Kalifornia Fitness Bohemia, hk

 

Kam pokračovat ve čtení

Antibiotika z domácí lékárny 

28.03. 2020 Přírodní medicína Uncategorized @cs

Snad žádný lék nebyl v historii alopatické medicíny tak zneužit a nestal se proto tak nebezpečným jako antibiotika. Antibiotika se mají podávat v krajních případech a ne bez rozmyslu při každé chřipce a zvýšené teplotě, jak je to bohužel běžné v našich ordinacích.  Při opakovaném podávání antibiotik se totiž velmi oslabuje imunitní systém a navíc...

ZELENÝ ČAJ A VILCACORA versus chřipka a jiné viry

07.03. 2020 Uncategorized @cs

Nastal čas tzv. předjaří, což je na jedné straně dobře, protože už se těšíme na to hezké – prodlužující se dny, více světla a sluníčka, zpěv ptáků a první kvítka deroucí se nesměle z ještě studené země, ale na druhé straně tuto dobu také často doprovází nepříjemná nachlazení, chřipky apod. Abyste tomu předešli, nebo alespoň...

Zelený čaj

10.01. 2020 Life in Teacup aneb o čajích Tea Geek Blogs

Léčebné účinky zeleného čaje jsou v zemích, kde se čaj pěstuje, sice známé již mnoho  tisíciletí, v naší společnosti se však více o účincích zeleného čaje dozvídáme teprve několik desetiletí. Bylo a je to způsobeno až bezmeznou vírou západní společnosti v účinky chemických léčiv. Až teprve, když vidíme, že léčivé účinky chemických preparátů jsou sporné, mnohdy se silnými...